dinsdag 18 april 2017

Keynotes DROOM en DAAD verbinden

Verdraaide organisaties
Dé Managementconferentie 2017 DROOM&DAAD verbinden
in de Efteling
werd geopend met de keynote van

Wouter Hart 

Verdraaide organisaties,
terug naar de bedoelingIn het Efteling Theater hebben diverse Keynote's een bijdrage geleverd aan DROOM & DAAD verbinden, op 5 en 6 april tijdens Dé CvI Managementconferentie 2017.
Via de link kun je de presentatie bekijken, als de spreker deze beschikbaar heeft gesteld.


Ontketen vernieuwing! 

Dr. Arend J. Ardon
Holland Consulting Group

Presentatie Ontketen Vernieuwing!

Arend Ardon ontwikkelde recent een online course over Veranderen en vernieuwen. Met nog meer inzichten over patronen doorbreken en beweging creëren. Als je een LinkedIn verzoek naar Arend stuurt, krijg je een gratis tip-cursus met voorbeeldvideo’s en artikelen uit zijn online course


Smart City & Big Data: Intelligent Society?


Dr. ir. Haydee S. Sheombar
Kankan*Tree

Presentatie Smart City & Big Data: Intelligent Society.
beeld Gastvrijheid van Frans Goenee

Dhr. Frans Goenee
Inspiratiemanager
De Efteling

"Inspirerende voordracht door Frans Goenee van de Efteling. Zo door te vertalen naar het onderwijs!"

Neem 'kromme paadjes'


De toekomst begint nu!

Dhr. André Timmermans
SBB

Presentatie   
De toekomst begint nu!Masterclass Branding


Mw. Claire de Nerée tot Babberich
Branddoctors

Masterclass BrandingVan de overige keynote's hebben we nog geen presentaties ontvangen, die we beschikbaar kunnen stellen.

maandag 10 april 2017

Fotoserie DROOM & DAAD verbinden


Sfeerbeelden van de CvI jubileumconferentie DROOM & DAAD verbinden in de Efteling, foto's van de bijzondere sessievormen en studenten van het gastcollege ROC Tilburg kun je terugzien op onze Flickr MC2017 pagina

Heb jij ook leuke foto's gemaakt tijdens onze Jubileum Conferentie? Mail ze naar ellenelemans@cviweb.nl of plaats ze zelf op Flickr met de #cvimc hashtag.

En de winnaar is... MBOtalk presentatoren op Expeditie naar Glasgow

De presentatoren van de MBOtalk's hadden een extra uitdaging dit jaar: in 12 minuten pitchen op een podium voor een grote zaal, Carrousel Paleiszaal.
Omdat  een TALK andere vaardigheden vereist dan een gewone presentatie, hebben we vanuit het CvI hen een aparte training aangeboden bij Huub van Mackelenbergh.

De twee beste MBOtalk presentatoren maakten kans op deelname aan een CvI Expeditie naar Glasgow.

Dank je wel presentatoren!

De CvI Managementconferentie 2017,
DROOM & DAAD verbinden 
heeft vorige week in de Efteling plaatsgevonden.

Zonder 'onze CvI' presentatoren (ruim 350 uit bijna alle MBO scholen en van de conferentiepartners) geen CvI Conferentie. Daarom ontvingen alle presentatoren naderhand van ons een bedankje uit handen van de studenten van het gastcollege ROC Tilburg.

Een aantal tips om de VR bril te gebruiken, vindt je in de
VR Apps flyer, die Kennisnet vorig jaar heeft uitgegeven.


vrijdag 7 april 2017

Blended coaches en de professionele leergemeenschap - werkt dat?

De meeste scholen werken aan flexibel onderwijs met meer maatwerk en een grotere variatie aan werkvormen. Daarbij komt een bredere kijk op didactiek aan de orde en ook ict als logisch hulpmiddel komt vaak om de hoek kijken. Veel docenten beschikken nog niet over voldoende vaardigheden en zelfvertrouwen om zelf tot andere onderwijsvormen te komen.
Hier hebben ze hulp bij nodig. We weten uit onderzoek dat de meest efficiënte manier van leren is om samen met collega’s stappen te maken: leren in een professionele leergemeenschappen.


Verhalen als motor voor verandering


Verhalen zijn de valuta van verandering. Geen cadeautjes, geen euro's maar verhalen.

Arend Ardon maakte afgelopen woensdag duidelijk dat echte veranderingen niet meer reactief ontstaat met behulp van cijfers, Excel sheets, verander plannen en ingewikkelde uitrol systemen. Nee, als je echt een verandering teweeg wilt brengen dan moet het ontstaan vanuit een goed verhaal waar mensen zich bij willen aansluiten. Een verhaal dat inspireert, creatief is en eigenlijk altijd begint bij of met een droom (met een beetje lef).

Voor Adel (en al zijn Efteling Collega’s)

Wilfred schreef al over de Keynote door Frans Goenee, inspiratie manager van de Efteling.
Mijn (verse) CVI vriend Frank Rem en ikzelf mochten tijdens de conferentie de A3 sessies in de Fata Morgana faciliteren en hebben uitvoering van de woorden van Frans Goenee aan den lijve ondervonden in de persoon van Adel (beheerder van de Fata Morgana).

Wij hebben de filosofie van de Efteling in het betoveren van de gasten in de vorm van “ook jullie moeten betoverd worden” ervaren.
Bij de eerste kennismaking zei Adel: het woord Nee kennen we niet, wat jullie ook vragen en willen...het zal geschieden.
Niets daarvan was onwaar

donderdag 6 april 2017

Laat niet als dank....

….voor het aangenaam verpozen.
Ken je die zin nog?
Omdat ik me realiseerde dat ik soms wat bot en kortaf mensen bij de heerlijk gevulde A3 presentaties in de Fata Morgana wegstuurde, hield ik die zin ook bij elke workshopwisseling voor me. Soms mopperde ik wat samen met anderen die het ook opvallend vonden.
De eerste vraag die bij mij opkomt als mensen aan een “onderwijs-”en in dit geval ook nog eens een “management” conferentie deelnemen: 'Wat doe je als jouw studenten dit gedrag vertonen?'

Impressie dag twee Droom en Daad-verbinden #cvimc

Helaas kon ik vandaag maar een gedeelte van de CvI-managementconferentie bijwonen. Ik heb gekozen voor een zeer inspirerend kijkje in de Wereld vol Wonderen, en voor twee boeiende ’MBO-talks’.

Ontwikkelingen in een andere branche kunnen ook je eigen vakgebied inspireren. Daarom bezocht ik graag congressen voor hoger onderwijs toen ik in het MBO werkte, en het CvI-congres toen ik in het hoger onderwijs werkte. De Next Learning en de Online Educa Berlijn zijn gericht op onderwijs, bedrijfsleven, overheid en not-for profit. Daar kun je dus ook prima bij de buren gluren.

Voor vandaag had ik daarom de keynote van Frans Goenee, inspiratie manager van de Efteling, op mijn persoonlijk programma geplaatst.

Design Thinking samen met Lab to Learn

Bovenstaande tekening geeft het proces aan van grof naar fijn.
Lab to Learn is een onderdeel van IT Workz (ROC West Brabant) en zij leggen zich toe op Design Thinking.

Wat is design Thinking?

Het bestaat al een tijdje en is bekend vanaf 1991. In essentie komt het erop neer om out of the box gestructureerd te denken. Dat lijkt een tegenstelling. Het start met observeren en ontdekken gevolgd door inleven / verdiepen in de vraag. Dan door naar ideeën. Als je de ideeën een rij hebt is het tijd voor een prototype en terug naar de opdrachtgever. Daarna kan de cyclus opnieuw worden gestart.

Design Thinking baseert zich op logica , verbeelding , intuïtie en systemische redeneren. Je leert om de mogelijkheden van wat zou kunnen te verkennen, en om de gewenste resultaten die de eindgebruiker (klant) ten goede komen te creëren. Een ontwerp mindset is niet probleemgericht , het is oplossingsgericht en actiegericht.

Keynote: 'Masterclass branding: waarom branding in het onderwijs ook goed is voor studenten' #cvimc

De laatste keynote van vandaag wordt gegeven door Claire de Nerée tot Babberich van Branddoctors.

Claire start haar keynote met uit te leggen waar het woord: 'Branding' vandaan komt. Branding stamt uit de tijd van de cowboys die hun vee brandmerkten. Langzamerhand werden de brandmerken steeds professioneler. Vervolgens gaat Claire met de zaal in gesprek over twee sterke merken: de Efteling en Disneyland. Ze stelt de vraag welke associaties we hebben met beide merken? Beide merken hebben andere associaties terwijl ze sterk op elkaar lijken: pretparken.

De vraag is hoe je een sterk merk opbouwt?
Een sterk merk moet relevant, onderscheidend (bijvoorbeeld Dove), geloofwaardig (dieselgate van Volkswagen) en consistent (de Big Mac index van landen) zijn. De associaties die je bewust probeert op te bouwen als organisatie moeten op bovenstaande vier principes gebaseerd zijn. Je bouwt een sterk merk door 'van binnen naar buiten' en 'van buiten naar binnen' te combineren. De Brand Cube wordt getoond als instrument waarin de vier genoemde elementen van een sterk merk en 'van binnen naar buiten' en 'van buiten naar binnen' samenkomen. Een praktisch instrument om een sterk merk mee te bouwen. Om het betoog kracht bij te zetten komen tijdens de keynote een aantal voorbeelden langs: ROC Midden Nederland en Da Vinci College.


Patrick Koning is auteur van: ‘#Mediawijsheid in de klas‘, edublogger op Lerenontrafeld.nl, actief op Twitter (@pjkoning) en werkt als trainer/ontwikkelaar bij de Academie voor Teaching & Learning van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch.

Keynote van @AndrTimm: 'Kan de nieuwe arbeidsmarkt zonder MBO?' #cvimc

De keynote van André Timmermans, algemeen directeur SBB, draagt de ondertitel: 'De toekomst begint nu!'. In de aankondiging geeft André aan dat hij zijn keynote zal opbouwen aan de hand van drie thema's. Voordat André de thema's gaat uitdiepen toont hij een nieuwe video van het SBB waarin het MBO en de bedrijven die stages aanbieden mooi in beeld komen.

SBB heeft als doelstelling:
 1. studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan.
 2. bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.
Vanuit dit kader doet het SSB zijn werk en worden onderstaande thema's ingevuld.

Keynote: Mo(e)tivatie in het beroepsonderwijs #cvimc

Rob Martens werkzaam bij het ECBO start zijn keynote met de stelling dat motivatie de basis moet zijn van het onderwijs. Ron vergelijkt het onderwijs met een eiersorteermachine. Een goede eiersorteermachine sorteert op een juiste manier. Daarnaast raken er geen eieren beschadigd. Het onderwijssysteem is een slechte eiersorteermachine met jaarklassensysteem, vroegtijdige selectie, et. cetera. Jongeren komt niet op het juiste niveau terecht en een deel van onze jongeren raken beschadigd.

Er geldt een geboortejaareffect in het onderwijs (alsook in de sport: Het Geboortemaand-effect in de Nederlands opleidingen). Jongeren die in oktober geboren zijn hebben bijvoorbeeld een grotere kans om naar het vmbo dan naar de havo te gaan. Mocht je als jongere een leerstoornis hebben dan is het effect het grootst: rond de 70%. De jongste kinderen in de jaargroep zijn fysiek, cognitief en sociaal vaak minder ver dan hun oudere klasgenoten. Een deel van deze jongeren raken hierdoor beschadigd: zelfvertrouwen. Er blijkt zelfs een verband te zijn met een grotere kans op zelfdoding (Engels onderzoek).

Digitaal leren en werken is mensenwerk !

MBO Amersfoort (Freddy Nguyen) vertelt samen met Remi Boshuizen van ROC van Amsterdam en de uitgever van 24Boost hoe zij hun onderwijs hebben ingericht met 24 boost. Er is een samenwerking mogelijk is met EduActief en Deviant. Daardoor staat er direct content in de omgeving. Dat kan dan aangevuld worden met eigen materiaal.

Freddy geeft aan dat het belangrijk is te starten met een visie, naast uiteraard digitale vaardigheden en content en vooral niet vanuit de techniek. Een implementatie blijft moeilijk, beide heren zijn nu nog echte voortrekkers met hun digitale activiteiten binnen hun teams. Er ontstaat gelukkig wel enthousiasme bij collega's. In Amersfoort wordt voor een week materiaal klaar gezet. Dat kan per groep of per student.
Materiaal / opdrachten kunnen in de omgeving ingeleverd worden, samenwerking met O365 wordt gezocht, maart is nog gerealiseerd. Nu worden er bv links ingeleverd die verwijzen naar een OneDrive van een student. Geen echte integratie, maar een werkbare oplossing als je voldoende digitaal vaardig bent.
Er is nog geen directe actieve koppeling met een SIS. De docent is hier dus in de lead, ofwel die moet zelf zijn studenten in groepen / klassen klaar zetten en uitnodigen. Dat geeft nog een flinke uitdaging met de opkomende keuzedelen.
Het platform wordt betaald vanuit de licenties, dus je kunt bv. Starttaal afnemen i.c.m. 24 Boost voor de dezelfde prijs als een kale licentie. Als nu alle uitgevers aansluiten bij dit initiatief dan wordt het echt leuk.

Benoembaar, bekwaam en bevoegd in het mbo #cvimc

Vanaf 1 augustus wordt ik projectleider van de Opleidingsschool MBO de we samen met Fontys aan het bouwen zijn op het Koning Willem I College. De reden om de workshop: 'Benoembaar, bekwaam en bevoegd in het mbo' te volgen van Yvonne Dijkman en Nathan Soomer van de MBO Raad.

De workshop start met een old school quiz waarin aan de hand van stellingen blijkt hoe lastig het is om vast te stellen of iemand benoembaar is: Mag je een 1e graad docent Engels benoemen om het keuzedeel Duits laten geven?, Mag je iemand met veel ervaring als trainer in een sportschool benoemen als gymdocent? of Mag je een 4de jaars student Pedagogiek het benoemen als docent Rekenen?.

Om scholen te helpen heeft de MBO Raad een service document: 'Benoembaar, bekwaam en bevoegd' gemaakt.

Een docent van de lerarenopleiding is benoembaar voor het vak waarvoor hij is opgeleid. Een docent met een diploma van een oude lerarenopleiding (diploma van voor 1991) is benoembaar.Een zij-instromer is benoembaar als hij een hbo-diploma heeft voor het vak dat hij gaat geven, door het bevoegd gezag geschikt wordt verklaard en een PDG-opleiding succesvol heeft afrond. Een zij-instromer die geen hbo-diploma heeft is benoembaar als hij aantoonbaar hbo-werk en denkniveau heeft. Een zij-instromer die nog geen PDG-opleiding heeft afgerond is tijdelijk (maximaal 2 jaar) benoembaar als hij de PDG-opleiding gaat volgen. Een invaldocent is tijdelijk benoembaar (maximaal 2 jaar) als het bevoegd gezag iemand geschikt acht en er afspraken gemaakt zijn om binnen 2 jaar alsnog aan de bekwaamheidseisen te voldoen. Een gastdocent met specifieke kennis en vaardigheden is beperkt benoembaar voor maximaal 4 uur/week op jaarbasis. Hieraan zit geen maximale duur. De LIO is tijdelijk benoembaar (valt onder de categorie invaldocent).

Vanuit de deelnemers komt de vraag wat de sanctie is als je niet aan bovenstaande voldoet? De bekostiging van een school hangt onder andere af van bovenstaande. Een bekostigingssanctie zou het gevolg kunnen zijn. Of de gegeven onderwijstijd wordt niet meegeteld.


Patrick Koning is auteur van: ‘#Mediawijsheid in de klas‘, edublogger op Lerenontrafeld.nl, actief op Twitter (@pjkoning) en werkt als trainer/ontwikkelaar bij de Academie voor Teaching & Learning van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch.

Sfeerimpressie managementconferentie 'Droom en Daad verbinden' #cvimc

Voorafgaand aan dag 2 van de CvI-managementconferentie 'Droom en Daad verbinden' wil ik een korte sfeerimpressie geven. De sfeer is m.i. namelijk een van de sterke kanten van de conferenties van het Consortium voor Innovatie. En kennisdeling vindt pas echt plaats als de sfeer goed is.

woensdag 5 april 2017

Logistieke innovaties en onderwijs #cvimc

Kunnen ontwikkelingen op het gebied van logistiek inspiratie bieden voor onderwijslogistiek? Ja. Weet men ook al hoe? Nog niet.

Sessie: Wat betekent het gepersonaliseerde vo-onderwijs voor het mbo?

In de laatste ronde vandaag nam ik deel aan een sessie die vooral ging over het in gang zetten van een verandertraject om gepersonaliseerd leren vorm te geven binnen de diverse vmbo scholen van het Wellantcollege. Marjon Kollau vertelde samen met haar collega over de weg die is ingeslagen om meer maatwerk te kunnen bieden ondetsteund door ict. Ik was vooral geinteresseerd in hoe je in zo'n traject het personeel mee krijgt. Daarvoor was een mooie metafoor gebruikt, die gebaseerd is op drie onderliggende theorieen:

Keynote: 'Systematische Cultuurverandering binnen Stedelijke Onderwijslocaties' #cvimc

Ilias El Hadioui, Wetenschappelijk Docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en programmaleider van de Transformatieve School, start zijn keynote met het onderscheid tussen de leefwereld, die van de student, en de systeemwereld, die van de school, en de spanning die tussen deze twee leefwerelden. Hij toont dit verschil aan door een scene uit de film: 'Entre les murs' te tonen waarin het Frans dat de leerlingen leren (de systeemwereld) niet overeenkomt met de taal die ze op straat spreken (de leefwereld). Ilias betoogt dat niet twee, maar drie leefwerelden zijn waarop de jongeren willen excelleren:
 • Straatcultuur - voornamelijk een mannelijk cultuur.
 • Schoolcultuur - voornamelijk een vrouwelijke cyltuur.
 • Thuiscultuur - divers: volkscultuur, moderne cultuur, traditionele cultuur, et. cetera.
In alle leefwerelden willen de jongeren "erbij horen" (de pyramide van Maslow). Sociale uitsluiting is zichtbaar in de pijngebieden en voelt dus als fysieke pijn. Het klimmen op de ene ladder betekent dalen op een andere ladder. Dit is een groot dilemma voor jongeren.

In de Transformatieve School staat dit dilemma centraal. Wat blijkt? Docenten die succesvol zijn in om in dit spanningsveld te acteren, bezitten: spelgevoel, zelfvertrouwen, gezag en blijven trouw aan hogere leerdoelen. Een krachtig docententeam is in staat om vanuit bovenstaande individuele persoonskenmerken elkaar te motiveren, elkaar feedback te geven en elkaar morele steun te geven. Een zwak docententeam is gedemotiveerd, geven elkaar sociaal wenselijke feedback (en houden zo de zogenaamde perfectie hoog) en roddelen in de docentenkamer over elkaar. Een schoolleider creëert een cultuur waarin men elkaar motiveert, feedback geeft en steunt. De schoolleider moet hierin een voorbeeld zijn.


Patrick Koning is auteur van: ‘#Mediawijsheid in de klas‘, edublogger op Lerenontrafeld.nl, actief op Twitter (@pjkoning) en werkt als trainer/ontwikkelaar bij de Academie voor Teaching & Learning van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch.

ELO implementeren is een kunst #cvimc

“Niet omdat het moet, maar omdat het kan”. Deze bekende reclameslogan gebruikt ROC Aventus bij de implementatie van hun elektronische leeromgeving).

ELO implementatie

Aventus verteld over hun ELO avontuur op weg naar hun derde ELO. Aventus gebruikte "Learning for You" en gaat nu naar Onderwijs online. Vooral financiële motieven hebben geleid tot de nieuwe keus. Er is een PVE gemaakt en dat leidde naar Onderwijs Online.
De beheerslast was een andere reden om opnieuw de ELO uitdaging te bekijken. Aventus gebruikt al Trajectplanner dat sluit goed aan op de Onderwijs Online (zelfde leverancier).

Wat nu het onderwijsconcept is en waar de ELO een plek moet krijgen werd niet echt duidelijk tijdens deze sessie, maar die vraag had ik gewoon moeten stellen.

ICT in het onderwijs: innoveren met 60 teams #cvimc

Krijg je 60 teams aan de slag met ICT, en kun je daarbij zelfs ‘onwilligen’ mee krijgen. Volgens Jorrit Arntzen en Joost Willems van de Friese Poort wel.

Sofies leerreis door de zorg

Door weblectures en vlogs wordt de student in de zorg vertrouwd met moderne technologie in dagelijkse beroepspraktijk. 'Practice what you preach', lijkt het motto van deze ontwikkeling van een keuzedeel voor opleidingen MZ, VP en VZ. De uitwerking is het resultaat van co-creatie van meerdere ROC's (MBO Utrecht, ROC Midden Nederland en het Hoornbeeck College) en het werkveld (expertmeeting).

De website biedt een ruim pallet aan mogelijkheden om via vlogs van Sofie een indruk te krijgen van zorgtechnologie.


De volgende stappen richten zich o.a. op de docenten (adoptie/deskundigheid) en de examinering (zelf construeren en de relatie met inkoopbeleid). De presentatoren geven ook aan dat de verduurzaming van de werkwijze (co-creatie) en borging van de kwaliteit en actualiteit van het materiaal (technologie is nu eenmaal een fast moving target) punten van aandacht zijn.


Keynote: 'Ontketen vernieuwingen' #cvimc


In het programma van de conferentie van het Consortium voor Innovatie staan een zeer groot aantal interessante bijeenkomsten. Wat kies je? Ik heb er dit jaar voor gekozen om alle keynotes te volgen in het Efteling theater.

De keynote: 'Ontketen vernieuwing!' van Arend Ardon gaat over het wegnemen van blokkades en het creëren van beweging in je organisatie.

Arend geeft aan dat veranderkunde zo'n 40 jaar gestoeld is op de volgende keywords: reactief, sense of urgency, feiten en cijfers, problem solving, veranderplan uitrollen en structureren en systemen. Deze aanpak gaat uit van het principe dat de medewerkers zelf nog niet door hebben dat er iets moet veranderen. Je gaat als leider de medewerkers prikkelen om te veranderen door een sense of urgency te creëren, medewerkers te overtuigen met feiten en cijfers, et. cetera.

Arend stelt dat als je (herkenbare) zaken als: een leercultuur met onderlinge feedback, zelforganisatie en zelfredzaamheid, samenwerken, studenten in hun kracht, ondernemerschap en pro-actief gedrag, en innovatikracht en creativiteit, wilt creëren dat de bestaande veranderkunde gestoeld op de genoemde principes niet werkt. Sterker nog, het heeft een averechts effect.

Het nieuwe veranderkunde is gestoeld op kenwords als: proactief, sense of beloning, belief (why), creating, beweging creëren, en gedrag, interacties, patronen en energie. In plaats van brandjes blussen naar vuurtjes aansteken. In plaats van veranderplan uitrollen naar beweging creëren. Et. cetera.

Arend geeft aan dat als je naar organisaties gaat kijken die dit succesvol voor elkaar krijgen er een aantal rode draden te herkennen zijn. Aan de hand van een fragment uit de film: 'Pay it forward' bouwt hij zijn betoog op en benoemt het volgende proces dat ontstaan:

Een verandering begint met 1, 2 of 3 personen die ergens in geloven. Ze zetten zelf de eerste stappen. Verspillen hun tijd niet aan het overtuigen van anderen, maar vragen wie zin heeft om mee te doen. Vrij snel ontstaan er succes en dit trekt anderen aan. Zo ontstaat er een beweging .... of niet als de succes uitblijven, maar ook dat is goed, want er is iets geprobeerd.

Hoe kun je dit nu in de praktijk als leider uitnutten?

Neem de volgende stappen:
 1. creëer een vonk in plaats van anderen te overtuigen met argumenten (excel tabellen). Overtuigen werkt amper, omdat 5% tot 10% van ons gedrag rationeel is. Het grootste deel van ons gedrag ontstaat vanuit emotie. De truc is om mensen in hun hart, hun emotie, te raken. Begin je zinnen met: "Ik geloof dat het beter, sneller, mooier kan (of moet). Zou het niet fantastisch zijn als we over drie maanden ...".
 2. verspreid de beweging door het informele netwerk deze in kaart te brengen. Dit netwerk is grotendeels verschillende van de daadwerkelijke organisatie (de blauwdruk versus de rooddruk). We laten ons beïnvloeden door anderen waarmee we ons identificeren. Zorg dat je de beïnvloeders raakt en zo kopieergedrag stimuleert. Je doet dit door een aanstekelijke boodschap te hebben, zorg voor peer-to-peer beïnvloeding door zichtbaar te zijn (niet in een achterkamertje), breng mensen bij elkaar en laat ze verhalen uitwisselen.
 3. houd het vuurtje brandend door successen te vieren, want: "of all the things that can give a boost to positive emotions, creativity and motivation during a working day, making progress in meaningful work its the most powerful source".
Een boeiend verhaal met een andere kijk op veranderen.


Patrick Koning is auteur van: ‘#Mediawijsheid in de klas‘, edublogger, actief op Twitter (@pjkoning) en werkt als trainer/ontwikkelaar bij de Academie voor Teaching & Learning van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch.

Veranderen Arend Aron ontketen vernieuwing

Arend begint zijn verhaal dat er de afgelopen jaren erg weinig verandering heeft plaats gevonden in de veranderende wereld. Het zijn elke keer weer dezelfde routines. BV een leercultuur met onderlinge feedback. Vooral reactief, op basis van een noodzakelijke situatie.
We kijken naar feiten en cijfers vanuit Excel. Het moet een probleem oplossen op basis van een veranderplan. Hij predikt ga eens dromen, wakker een vuurtje aan en creëer beweging.

De laatste jaren begint dit vorm te krijgen en zijn er successen.

Gelderse samenwerking - A3

In een kleine, sfeervolle setting wordt verhaal gedaan van de samenwerking tussen negen Gelderse ROC's. In prentenboekvorm wordt een presentatie gegeven. In Gelderland willen de roc's topleraren hebben, leraren die onder andere heel goed overweg kunnen met ICT. 
In eerste instantie is gekeken hoe deze geweldige leraren gelokt kunnen worden. Er is daarvoor een kennisgroep geformeerd, met mensen uit de HAN (onder andere een lector ICT en leren). 
De Han stelde echter dat je niet moet lokken, maar moet opleiden. De vier magische middelen die de HAN hiervoor voorstelde zijn: de monitor, ict competentieprofiel, designteams en IXperium.

Opening Managementconferentie CvI Wouter Hart over Verdraaide Organisaties #cvimc

Hoe kun je als organisatie je bedoeling weer terug vinden? Asterix en Obelix kunnen daarbij helpen.

Het Consortium voor Innovatie bestaat 25 jaar. Eén keer in de twee jaar organiseert men samen met een gastcollege dé conferentie over ICT in het onderwijs, en één keer in de twee jaar een managementconferentie waar bredere thema’s aan bod komen (dus bijvoorbeeld ook onderwijsinnovatie in het algemeen, kwaliteitszorg, bedrijfsvoering of HRM).

Ik probeer hier elk jaar naar toe te gaan. Voor de inhoud, de vele gesprekkken en de sfeer. Het mooie is ook de inbreng van studenten. Volgens de voorzitter van ROC Tilburg , Fred van der Westerlaken, zijn dit jaar 140 studenten van dit ROC deze dagen hier in de weer.

Ter gelegenheid van dit jubileum heeft men dit jaar voor de managementconferentie een bijzondere locatie gekozen: De Efteling. Het motto was ‘Droom en daad verbinden’. Op de sterfdag van Marten Luther King werden we vandaag verwelkomd met zijn ‘I have a Dream’-speech.

Wouter Hart mocht de officiële openingskeynote verrichten. Hart is auteur van en spreker over de bestseller Verdraaide organisaties.  Mede aan de hand van praktijkvoorbeelden en denkmodellen nodigde hij ons uit beter te kijken naar hoe mensen en systemen zich tot elkaar verhouden en wat dat betekent voor het slim benutten van de waarde van allebei.

Veel organisaties zijn namelijk hun bedoeling kwijtgeraakt. Er ontstaan nieuwe praktijken, maar zijn die nog wel in lijn met de bedoeling van het onderwijs? Onze leerlingen zijn immers vaak ongemotiveerd om te leren, laat OESO-onderzoek zijn. Wouter haalde o.a. Sjef Drummen en Ken Robinson aan die stellen dat het onderwijs is afgedreven van de oorspronkelijke bedoeling. De verbinding tussen droom en daad ontstaat dan ook in nieuwe praktijken. Bijvoorbeeld Agora.

Persoonlijke, ingrijpende, ervaringen die maken dat je je heel sterk kunt inleven in je doelgroep.

Wat is nodig om die nieuwe praktijken te realiseren? Wouter illustreerde dat aan de hand van Asterix en Obelix. Droom en daad worden dan verbonden door:

 • Abraracourcix. Leiderschap dat wankelt. Centrale oplossingen en normen werken vaak niet. Verander daarom van perspectief. Wat heb jij de praktijk nodig om je verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Mensen moeten verantwoordelijkheid nemen voor de ‘geest’ en niet naar de ‘letter’. Ga van ‘oplossing' naar het vergroten van het oplossend vermogen.
 • Panoramix. Blijf beschouwen, naar het groter geheel kijken.
 • Asterix. Zorg voor het duiden van sleutelprincipes en slimme constructen.
 • Obelix. Dat betekent versteende zonnestraal. Wat was nog eens de bedoeling?
 • Idefix: wees volhardend (idefix: vastgezet idee).
 • Assurancetourix: Hij krijgt overal de schuld van. Houd je echter bij je eigen invloed, houd het verhaal zuiver.


Opening van de conferentie: 'Droom en Daad verbinden' van het Consortium voor Innovatie #cvimc

Het evenement van het MBO is gestart: de conferentie van het Consortium voor Innovatie. Dit jaar de management-editie. Een 2-jaarlijkse happening waarin het motto: "voor en door het MBO" centraal staat. De oneven jaren de management-editie. De even jaren de "docenten-editie". Als vriend van het Consortium voor Innovatie en blogger mag ik ook dit jaar weer verslag doen van de conferentie.

Frans van der Westerlaken, voorzitter College van Bestuur van ROC Tilburg, opent de conferentie als gastcollege van deze editie.

De keynote wordt verzorgd door Wouter Hart, schrijver van het boek: 'Verdraaide Organisaties - terug naar de bedoeling'. Wouter betoogt dat organisatie hun doel uit het vizier zijn verloren: de droom. Organisaties zijn vastgelopen in routinewerkzaamheden: de daad. Droom en daad zijn niet meer verbonden.

Een onderwijsvoorbeeld betreft passend onderwijs. Een droom die past bij de opgave van het onderwijs, echter in de daad wringt in het huidige systeem.
In zijn betoog neemt Wouter de stripverhalen van Astrid & Obelix als metafoor en laat zien welke ankers de leider van de organisatie kan helpen om droom en daad weer te verbinden:
 1. Droom - de leider moet sturen op de droom (de waarde) en niet de daad (de letter), zodat de focus verlegd wordt van de oplossing naar het oplossingsvermogen.
 2. Zoom uit - de leider moet uitzoomen en overzicht houden om zo steeds de link naar de droom te kunnen checken.
 3. Vertaal - vertaal de droom naar sleutelprincipes die de droom kunnen waarmaken, b.v. we doen niets dat het leren van onze studenten in de weg staan.
 4. Vraag - stel vragen die anderen helpen om de focus op de droom vast te blijven houden en met de sleutelprincipes aan de slag te gaan.
 5. Volhard - houd vast een de droom.
 6. Bewaak - bewaak de sleutelprincipes.
 7. Richt - richt je op de cirkel van invloed en houdt het verhaal zuiver.
 8. Vier - vier met elkaar de successen.
Een achttal mooie ankers om mee te nemen tijdens de conferentie. De kop is er af ;-)


Patrick Koning is auteur van: '#Mediawijsheid in de klas', edublogger, actief op Twitter (@pjkoning) en werkt als trainer/ontwikkelaar bij de Academie voor Teaching & Learning van het Koning Willem I College in 's-Hertogenbosch.

Wanneer is 'de nieuwsgierige docent' nu eens een pleonasme geworden?


Op woensdagochtend was ik aanwezig bij de preconferentie Verbinding onderzoek en onderwijs in het MBO. 
Henk Ritzen introduceert een nieuwe site waarin lectoren MBO hun producten laten zien. Binnenkort volgt hier de link.
Focus van de bijeenkomst: welke bestuurlijke en organisatorische inrichtingen kunnen helpen om onderzoek en onderwijs in een roc kansrijk en effectief te organiseren. 
En: welke verbindingen kunnen we maken op bestuurlijk en organisatorisch vlak om dit te ondersteunen?
In drie rondes denken we na over een aantal vragen, afgewisseld door een aantal pichtes.
Ronde 1: Hoe verleiden  we teams om onderzoek te betrekken bij hun dagelijkse vraagstukken?
Ronde 2: Wat kunnen we op bestuurlijk en organisatorisch vlak doen om voorstaande te ondersteunen?
Ronde 3: wat is de kritische oogst?


Luieren zit er niet in

Als voor verkenners en facilitators zijn we gisteren al aangekomen in de Efteling.
Na de lunch en de eerste instructies mochten we een rondje Efteling. Fijn denk je...als die leuke attracties en achtbanen. Niet dus!
We hebben alle presentatie locaties bekeken en ook overal de verschillende presentatie vormen besproken.
Wereldcaféś, postersessies, A3 sessies, MBO Talks.
Wanneer je als deelnemer aan de conferentie denkt: ik ga wel in een zaaltje zitten luisteren en besluit tijdens de lunch wel waar ik dat ga doen, foutje!

De afstanden tussen de verschillende PRACHTIGE locaties van Droom naar Daad zijn goed te belopen, maar daarvoor is wel planning nodig.
De start en doorlooptijden zijn niet gelijk en overal vinden ander soort presentaties plaats.

Samen met Frank Rem mag ik bij de FataMorgana mensen ontvangen, helpen een plek te vinden en het maximale uit de A3 sessies te halen.
We hebben gisteren dus heel hard gewerkt om de borden met daarop de verschillende presentatie titels in te richten. Ook hebben we een bloggers stek gemaakt en kunnen we zelfs een Tweetup plannen.

Het is nu kwart voor zeven...ik ga ontbijten en om 8 uur door een doodstille Efteling wandelen.
Tot straks!!

dinsdag 4 april 2017

Beluister deze podcasts!

Presentatoren hebben het aanbod gehad een podcast te plaatsen om hun presentatie of workshop nog meer onder de aandacht te brengen.
Een aantal heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt.
Je kunt hun verhaal via de links hieronder beluisteren.

Daarnaast zijn ze ook beschikbaar via iTunes zodat je er onderweg naar kan luisteren.

Naam
Instelling
Podcast
Debbie EvegaarsROC TilburgTeams aan zet, het creëren van professionele ruimte
Dirk VerbeekROC West-Brabant, Markiezaat CollegeVirtual Reality in het onderwijs
Flora van EckROC MondriaanDromen van later? Later is nu!
Herman PostROC LeidenHeb je genoeg geleerd vandaag?
Jan SmallegangeZadkineRDM Training Plant
Jorick ScheerensStichting Ieder mbo een practoraatConferentiewijzer Practoraten
Michael van WeteringKennisnetIct benutten in het onderwijs, niet dromen maar doen
Willem KarssenbergsaMBO-ICTOnderwijslogistiek is hersengymnastiek!
Wouter JongkindDe Gooijer InternationalGroene samenwerking(en)

Verder een kort interview met Addy de Zeeuw in de aanloop naar de conferentie.

Tenslotte twee prachtige sprookjes, weergaloos vertolkt door de Utrechtse fee:

zondag 2 april 2017

Er valt wat te vieren!

Aanstaande woensdag barst het feest weer los! En wat voor feest! We hebben wat te vieren met z'n allen. Als ik kijk naar het enorme programma deze keer dan zie ik alleen maar redenen om trots te zijn op het mbo.